Chọn chủ đề bạn quan tâm

Sách mượn nhiều nhất

Những ấn phẩm và bộ sưu tập dưới đây được độc giả mượn nhiều nhất.

Ấn phẩm mới

Những quyển sách dưới đây vừa mới được cập nhật trên hệ thống.

Thư viện số - SDULib

Thư viện được vận hành trên nền tảng DigiLib. Tại đây, bạn có thể xem tổng quan các ấn phẩm có trong thư viện; đăng ký mượn sách trực tuyến; quản lý sách đã mượn.